Op naar een nieuwe BIZ 2017-2021

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs is bezig om een nieuwe BIZ te realiseren voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt kritisch gekeken naar het nut en hetgeen bereikt is. Elke twee weken wordt in de Heraut een onderwerp toegelicht dat door de BBR is aangepakt:

Bedrijventerrein Rodenrijs in De Heraut

De ondernemingsvereniging van Bedrijvenpark Rodenrijs laat de lezers van De Heraut kennis maken met het grote aantal bedrijven dat zich bevindt op het bedrijventerrein. Ondernemers krijgen de gelegenheid de deur op een kier te zetten en de lezer een kijkje in de keuken te gunnen.

De voorgaande uitgaven kunnen hieronder worden bekeken:

Planning Dunea gewijzigd

De werkzaamheden van Dunea hebben in de eerste week reeds vertraging opgelopen door het weerbarstige straatwerk. De stenen zitten dermate vast dat het moeilijk is om deze los te maken en weer netjes terug in de sleuf te krijgen.

De bedoeling was om dit 4x te doen zoals in de vorige planning opgenomen. Door deze tegenvaller ontstaat het risico dat de werkzaamheden weken langer gaan duren. Ook gaat dit ten koste van de kwaliteit van de straatstenen omdat vele bewerkingen de stenen onnodig beschadigen.

We (stichting BBR, gemeente en Dunea) zijn een andere werkwijze overeengekomen. Als de stenen er uit zijn wordt de sleuf tijdelijk weer gedicht met kunststof rijplaten zodat de bereikbaarheid van alle panden gewaarborgd blijft. Daardoor kunnen de werkzaamheden vlotter verlopen waardoor de planning maar een fractie uitloopt.

Voordelen zijn dus dat alles redelijk op schema blijft, de panden zo goed mogelijk bereikbaar en niet onbelangrijk: er zal alles aan gedaan worden om het voetpad weer zo netjes mogelijk op te leveren.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

planning2

Werkzaamheden waterleiding Industrieweg

De drinkwaterleidingen in de Industrieweg in Berkel en Rodenrijs moeten worden vervangen. Hiervoor is het nodig graafwerkzaamheden te verrichten in het trottoir en/of rijbaan.

De werkzaamheden starten in de week van 5 september en duren naar verwachting tot 9 december. De planning is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden. Het  vervangen van de waterleiding vindt nu plaats, omdat wij het werk kunnen combineren met werkzaamheden van de gemeente Lansingerland

Gevolgen drinkwatertoevoer & bereikbaarheid

  • Tijdens de werkzaamheden moet uw drinkwatertoevoer mogelijk één of meerdere malen worden onderbroken. Daarover stellen wij u minimaal één dag voor de afsluiting schriftelijk op de hoogte. Op onze website dunea.nl vindt u tips over hoe u zich kunt voorbereiden op een wateronderbreking. Als u vanwege bedrijfsvoering eerder wilt worden geïnformeerd over het afsluiten van de drinkwatertoevoer, dan kunt u dit aangeven bij de projectleider.
  • Om de waterlevering zo kort mogelijk te onderbreken, is het nodig om een tijdelijk waterleiding aan te leggen. Deze wordt na aanleg van de definitieve leiding weer verwijderd. Er zal daarom drie keer worden gegraven op dezelfde locatie.
  • Vanwege de omvang van de werkzaamheden zullen in de Industrieweg de parkeervakken en/of het trottoir gefaseerd niet beschikbaar zijn voor parkeren. Ter plaatse van de betreffende gedeeltes wordt dit op voorhand aangegeven door middel van borden / afzetting.
  • Door de werkzaamheden wordt mogelijk het trottoir opengebroken. Uiteraard wordt de toegang tot uw woning / bedrijf bereikbaar gehouden. De bestrating wordt zo snel en zoveel mogelijk weer in oorspronkelijke staat hersteld.

Waar vinden de werkzaamheden precies plaats?

  • in de Industrieweg tussen huisnummer 90 t/m 124, de even kant:
  • in de Industrieweg tussen huisnummer 5 t/m 52, de even en oneven kant ;

Woont u niet op bovengenoemde adressen, dan zal de overlast beperkt blijven tot opbrekingen / verkeershinder / het onderbreken van de waterlevering.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met de heer M. Straatman van aannemer Visser en Smit Hanab BV, te bereiken onder 06-22263044.

Met overige vragen kunt u terecht bij Dunea: de heer R. Berenbak, toezichthouder: 06 51828908, de heer J. van Hezel 06 29181531 of de heer C.M.J. Vogels, projectleider: 088-3475577.

Storingen

Onaangekondigde storingen aan de watertoevoer kunt u tussen 8.00 uur en 16.00 uur melden via  onze toezichthouder via telefoonnummer: 06 51828908 en na dit tijdstip via telefoonnummer 088-3474747.