Planning Dunea gewijzigd

De werkzaamheden van Dunea hebben in de eerste week reeds vertraging opgelopen door het weerbarstige straatwerk. De stenen zitten dermate vast dat het moeilijk is om deze los te maken en weer netjes terug in de sleuf te krijgen.

De bedoeling was om dit 4x te doen zoals in de vorige planning opgenomen. Door deze tegenvaller ontstaat het risico dat de werkzaamheden weken langer gaan duren. Ook gaat dit ten koste van de kwaliteit van de straatstenen omdat vele bewerkingen de stenen onnodig beschadigen.

We (stichting BBR, gemeente en Dunea) zijn een andere werkwijze overeengekomen. Als de stenen er uit zijn wordt de sleuf tijdelijk weer gedicht met kunststof rijplaten zodat de bereikbaarheid van alle panden gewaarborgd blijft. Daardoor kunnen de werkzaamheden vlotter verlopen waardoor de planning maar een fractie uitloopt.

Voordelen zijn dus dat alles redelijk op schema blijft, de panden zo goed mogelijk bereikbaar en niet onbelangrijk: er zal alles aan gedaan worden om het voetpad weer zo netjes mogelijk op te leveren.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

planning2

Start opknappen kruisingen vanaf 5 september

Parkeren-Industrieweg

Vanaf 5-9 start opknappen kruisingen

Zoals aangekondigd starten er komende maandag 5 september werkzaamheden. Dit werk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het bedrijf Daallin.
De kruising Oudelandselaan / Industrieweg is zoals het er naar uitziet de gehele week afgesloten.
Alternatief is de Oudelandselaan richting Westen > rotonde Links > rotonde rechts (richting Sligro), vóór de Sligro rechts naar de Rodenrijseweg. Op Rodenrijseweg links. Andere alternatief is Oudelandselaan richting Oosten > rotonde rechts (klapwijkseweg) > rotonde rechts (Rodenrijseweg) . na tunneltje rechts. Dit is niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Alternatief voor vrachtverkeer is via Landscheiding.

Een overzicht van de aan te pakken kruisingen, vindt u hier.

Werkzaamheden Dunea

Dunea start eveneens maandag 5 september volgens bovenstaande gebiedskaart. Dit werk wordt uitgevoerd door Visser & Smit Hanab. De werkzaamheden voor de aanleg van de noodleiding starten bij Industrieweg 90 en gaan vervolgens in de aangegeven week richting nr 124. Dit gaat via het voetgangersdeel, de doorgang op de straat wordt niet belemmerd. Wel zal er overlast zijn op het moment dat men precies voor uw deur aan het werk is. Volgens Dunea wordt er als volgt gewerkt:

“Tijdens de aanleg van de noodleiding zetten we +/- 50 m1 aan werkplek af. De bedrijven die wij passeren zullen wij van te voren waarschuwen en eventueel kunnen we een nood voorziening plaatsen om toch de inrit beschikbaar te houden. De afzetting zal per dag verplaatst worden voor de dag productie”.

U ziet in de planning dat er diverse malen voor uw deur gewerkt wordt. Eerst de noodleiding, vervolgens later de overschakeling naar de noodleiding, het aanleggen van de nieuwe leiding en als laatste het verwijderen van de oude- en de noodleiding. We proberen in heel nauw overleg met Dunea u zo goed mogelijk te infomeren. Met name ook de overschakeling van het water zal een onderbreking van de watertoevoer naar uw pand veroorzaken, ook hier zal Dunea zo nauwkeurig mogelijk over informeren.

Detailinformatie over waar de noodleiding zich bevindt, vindt u hier.

Planning

De exacte planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

Planning