Planning aanpak kruisingen Bedrijvenpark Rodenrijs

Informatie over afsluitingen i.v.m. werkzaamheden kruisingen Industrieweg

In opdracht van gemeente Lansingerland gaat Daallin B.V. de kruisingen van de Industrieweg herbestraten. Bij iedere kruising komt een geel plateau, zoals reeds te zien is op de kruising Oudelandselaan-Industrieweg. Hierbij vind u een planning waarop u kunt zien wanneer een bepaalde kruising afgesloten is voor verkeer.

Er wordt gestart op maandag 25 september met de kruising ter hoogte van de Zuidersingel. Deze kruising wordt in twee keer gedaan, waardoor het verkeer altijd de Zuidersingel in en uit kan.

De bedrijven die direct aan een kruising gelegen zijn worden uiterlijk een week van te voren benaderd om de details door te nemen i.v.m. bereikbaarheid en dergelijke. Er wordt een omleidingsroute geplaatst via de provinciale weg. Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer op de Industrieweg 94-132 tijdelijk opgeheven als de afsluitingen daartoe aanleiding geven. We willen u nu vast vragen op die momenten extra alert te zijn met in en uit rijden omdat u niet gewend bent dat er van beide zijde verkeer komt.

Ook al is overlast niet te voorkomen, Daallin probeert dit uiteraard wel zoveel mogelijk te beperken.

Mocht u vragen hebben of meer hinder ondervinden dan u noodzakelijk acht, dan vernemen wij dit graag. Graag via e-mail: info@bedrijvenparkrodenrijs.nl.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden wijzigingen in de voortgang van het werk komen, dan houden we u hiervan op de hoogte.

Instemming BIZ 2017-2021

Op dinsdag 20 december heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het BIZ voorstel. Na een ruim halfjaar inzet is het ons allen gelukt om de BIZ te verlengen. Met een ruime meerderheid heeft u nagenoeg allen voor de BIZ gekozen. U heeft dit bericht inmiddels ook per brief van de gemeente ontvangen.

Dit betekent dat we de komende 5 jaar gaan voortzetten wat we tot nu toe bereikt hebben, en verder. Met elkaar zorgen dat alles netjes, schoon, heel en veilig blijft en liefst nog beter wordt.

Vanuit het bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen!